Hvert år findes der spændende udviklinger i forskellige industrier. Udstyr bliver forbedret, nye funktioner bliver tilføjet og funktionaliteten bliver udvidet. Udviklinger i teknologien giver os tusindvis af muligheder, og det kan nogle gange godt være svært at holde styr på, hvad der sker indenfor teknologi og industri.

Teknologier indenfor landbruget

I de sidste år kan det godt være at du måske er snublet over begrebet “præcisionslandbrug”. Med præcisionslandbrug betegner man, hvordan landmænd bruger digitale teknologier til at indsamle og analysere data. Denne data bliver generelt brugt til at fortælle på en mere præcis måde, hvordan landmænd kan optimere deres landbrugsmetoder. Præcisionslandbrug bliver derudover også brugt til dokumentation. Alt i alt er denne form for landbrug blevet en ny form for regulering. Præcisionslandbruget gør brug af forskellige teknologier:

GPS (Global Positioning System)

Der er mange forskellige slags data, som bliver brugt indenfor præcisionslandbruget. En af dem er GPS-signaler. Satellitsystemet gør det muligt at bestemme vores position på jorden. Derudover er det også muligt at knytte GPS-enheder sammen med en landbrugsmaskine. På den måde er det muligt at sende såvel som at indsamle data under brugen af maskinen. Det gør det muligt at bestemme præcist, hvor meget der kan høstes, hvor stor marken er, og hvor på marken, der er behov for gødning.

Droner

Udover GPS er der også andre muligheder for at skaffe sig en overblik over markerne. Det kan man f.eks. ved brug af droner. Droner kan anvendes til at indsamle data – ligesom GPS. Forskellen er dog, at opløsningen er meget højere end den man får ved brug af GPS. Droner flyver over marken i omkring 100 meters højde og giver forskellige oplysninger om, hvordan landbruget kan forbedres – ligesom GPS. Klik her for at få mere information om, hvordan droner bruges indenfor præcisionslandbruget.

NDVI-analyser

Data indsamlet via GPS og droner kan analyseres ved at udarbejde et NDVI-kort. Kortet fortæller i flere detaljer om plantesundhed, og det laves ved at analysere tilbagerefleksionen af lyset fra planterne.