Der er ikke specifikke krav til de låse, der er monteret i huset. Det kan være alle typer og mærker, og der er heller ikke alderskrav. Forsikringsselskabet vil overordnet forlange, at huset er forsvarligt låst, og det gælder både døre og vinduer.

Statistikker fra 2011-2018 viser, at politiet opklarer ca. 5% af de indbrud, der anmeldes. Der er stor risiko for, at en indbrudstyv går fri. Derfor er det vigtigt, at du er forsigtig og forebygger. Det starter med en god lås, fx Ruko låse.

Kravene til låsen?

Du gør klogt i at vælge en lås, hvor nøglerne er sikret mod kopiering. Det skal være en lås med høj dirkesikkerhed, og den skal have beskyttelse mod boring, så den ikke kan bores op. Man anbefaler også en lås, der skal bruge nøgle på begge sider.

Du bør generelt overveje at skifte låse ældre end 10 år. Der udvikles hele tiden, og de nye låse er mere sikre. Teknisk var der på ældre låse måske kun 5 stifter, mens der nu er flere og op til 11 stifter på nogle låse.

Hvis du bor på Amager, Kastrup eller andre steder i og omkring København, så kan du her finde Ruko låse.

Låsetyper

Der findes 3 typer af låse; tilholderlåse, cylinderlåse og elektroniske låse.

Der kan ikke laves systemnøgler til tilholderlåse, og de er derfor ikke særlig udbredte til yderdøre. De elektroniske låse bruges typisk i ejendomme med mange lejligheder. Det er praktisk med låsekort til opgange og vaskefaciliteter mm. Og kortene kan enkelt kodes om ved til- og fraflytning.

Cylinderlåsene er de mest udbredte og findes som kasselås eller som indstukne låse. Kasselåsen skrues fast på dørens inderside, mens den indstukne lås sidder indvendig i døren ved håndtaget.

Husk det er den samlede løsning, der skal være robust og sikker. En stærk lås kan ikke redde en svag karm.