Arbejdstilsynet slår fast, at al unødig støj skal undgås – og det betyder, at støjniveauet skal holdes så lavt, som det er rimeligt i forhold til arbejdsmiljøet. Helt konkret slår de fast, at man ikke må udsættes for vedvarende støjbelastning over 85 dB – ikke uden beskyttelse i hvert fald.

Hvad kan støj forårsage?

Støj kan være generende og stressende – og det går i mange tilfælde ud over kreativiteten og produktiviteten. Det kan gøre skade på flere måder. Støj kan forstyrre de arbejdsfunktioner, der kræver høj koncentration. Det kan nemlig være meget svært at holde sig til opgaven, når man bliver generet af støj – specielt hvis arbejdet er kompliceret og har korte deadlines.

Støj kan også føre til høreskader. Hvis støjbelastningen overstiger de 80 dB stiger risikoen for høreskader markant – og her skal man faktisk bruge høreværn. I værste tilfælde kan støj føre til tinnitus, som kan føre til koncentrationsbesvær, nervøsitet og endda stress. Støj kan dog sagtens genere og forstyrre arbejdet og specifikt koncentrationen, selvom det ligger under denne grænse. Det er nemlig forskelligt fra person til person, hvornår støjen begynder at irritere.

Hvordan slipper man af med støj?

Det er ofte dårlig akustik, der betyder, at larm og støj bygger sig op. Akustikken vurderes ud fra efterklangstiden. Jo hårdere overflader i rummet (f.eks. vægge, lofter, gulv osv.) er, jo længere bliver efterklangstiden. Det er dog muligt at reducere støjen på kontoret.

Lyddæmpende materialer

Efterklangstiden kan reduceres ved at benytte lyddæmpende materialer, f.eks. akustikvægge eller andre lydabsorberende skillevægge eller lofter. Det hjælper med at holde støjniveauet på et minimum på trods af mange samtaler rundt omkring i rummet, telefonopkald og lignende.

Stillerum

Hvis der er nogle medarbejdere, der stadig har problemer med støjniveauet, kan et stillerum måske være en løsning. Det er et slags transportabelt rum, som kan opstilles lige dér, hvor man har behov på det, og så kan de personer, der skal arbejde koncentreret sætte sig herind. De sidder efter alle henseender i deres eget lille rum, der er helt stille, så de kan koncentrere sig om den forestående opgave, uden at de bliver forstyrret af støjen på kontoret.