Er du uddannet sygeplejersker og ønsker at arbejde i udlandet? Sandsynligvis har du fra praktikken og diverse medier fået et negativt indtryk af arbejdsvilkår og lønforhold, sygeplejersker har her til lands. Har du ikke den store lyst til at bruge din uddannelse her, må du søge mod andre himmelstrøg, hvis du trods alt stadigvæk ønsker at arbejde som sygeplejerske i primærsektoren eller i et sygehus.

 

Kan du forlige familieliv med arbejde i udlandet?

Overvejer du at arbejde som sygeplejerske i udlandet enten på vikarbasis eller som fastansat på hel- eller deltid, er der en masse ting, du lige så godt kan researche nu og her. Bl.a. kan du prøve at sætte dig ind i, hvordan du får et vikariat i udlandet til at passe ind med det at starte en familie i Danmark.

For hvis du ikke er til sinds at flytte til fx Norge for at arbejde, så gør transporttid og dage væk fra hjemmet et stort indhug i den tid, du har til at være sammen med din partner og med et evt. barn.

 

Betaler du skat her eller i udlandet?

Det er også vigtigt at vide, hvordan du står skattemæssigt, når du arbejder i udlandet, men bor her i Danmark. For i sådan en situation, hvor du har helårsbolig her, vil det være normalt, at din løn er fuldt skattepligtig i Danmark. Nu står der ”normalt”, fordi du i nogle situationer kan fritages fra at skulle betale dansk skat. Rykker du teltpælene op og flytter til udlandet, så gælder der andre regler.

 

Hvordan står det til med arbejdstilladelser?

Ting som arbejds- og opholdstilladelse skal der også være styr på. Som nordisk statsborger kan du frit bo og arbejde i Norge. Og som EU-borger kan du søge arbejde i andre EU-lande. Ønsker du at arbejde uden for EU eller det nordiske samarbejde, gælder andre regler. Besøg Udenrigsministeriets hjemmeside, hvis du vil læse regler og praktiske oplysninger i forbindelse med at arbejde i udlandet.

 

Find fællesskaber i landet, du arbejder i

Som noget mindre formelt er det værd at vide, hvordan du finder fællesskaber i det land, du tager til for at arbejde. For selv hvis du bare er vikar, vil du stadigvæk have flere dage i streg, hvor du skal have tiden til at gå, når du ikke er på arbejde. Den tid går hurtigere, hvis du har venner i nærområdet.